FOX NOTES

 

                          

 

  1  1955 /
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 200 ĐỒNG 1958
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 1000 ĐỒNG 1958
 
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Cộng hòa

 

 

NGÂN-HÀNG QUÔ'C-GIA VIÊT-NAM

2- 1955.

 

"   2-  1955.  .    ."

Coat of arms of South Vietnam (1955 - 1957)

 

:  (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam). 2- 1955.

 

.# /  

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

2- 1955

/ -

P:1  1 ND(1956)  
P:1  1 ND(1956)  GIẤY MẪU ()
           
P:2  5 ND(1955) 1.
P:2  5 ND(1955) 2.
P:2  5 ND(1956) GIẤY MẪU () 1.
           
P:3  10 ND(1955) 1.
P:3  10 ND(1955) 2.
P:3  10 ND(1955) GIẤY MẪU () 2.
           
P:4  20 ND(1956)  
P:4  20 ND(1956) GIẤY MẪU ()
           
P:18  100 ND(1966)  
P:18  100 ND(1966) GIẤY MẪU () . .
P:18  100 ND(1966) GIẤY MẪU () . .
           
P:9  200 ND(1958)
P:9  200 ND(1958)
P:9  200 ND(1958) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ () 
P:9  200 ND(1958) SPECIMEN ()
           
P:6A  500 ND(1962)  
P:6A  500 ND(1962) GIẤY MẪU / GIẤY MẪU KHÔNG GIÁ TRỊ () 
P:6A  500 ND(1962) SPECIMEN / DE LA RUE & Co LTD. NO VALUE ()
           
P:4  1.000 ND GIẤY MẪU ()  ,
P:4  1.000 ND  . /.
           
           
NL  50 ND  . /.  
           
           
:

1. ( THỦ-QUỸ TRUNG-ƯƠNG):

1 "THỦ-QUY" ( )

2 "THỦ-QUỸ" ( )

5 . . . 1

10 . . . 2

2. 100 "Dark hills"   "light hills" ( ) ..

           
           
( )
- .
.
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (*)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
21.01.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .