FOX NOTES

 

                          

 

 100   1987. EXCHANCE CERTIFICATE
 
 
 

foxgeld -

()

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

Bank for Foreign Trade of Vietnam

Dong B. 1987 .

"   . . Dong B. Bank for Foreign Trade of Vietnam.  1987 ."

 

:  Bank for Foreign Trade of Vietnam ( ). Dong B. 1987 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bank for Foreign Trade of Vietnam

EXCHANCE CERTIFICATE

P:FX1a  10 ND(1987)  
P:FX1s  10 ND(1987) SPECIMEN ()  
           
P:FX2a  50 ND(1987)  
P:FX21s  50 ND(1987) SPECIMEN ()  
           
P:FX3a  100 ND(1987)  
P:FX3s  100 ND(1987) SPECIMEN ()  
           
P:FX4a  200 ND(1987)  
P:FX4s  200 ND(1987) SPECIMEN ()  
           
P:FX5a  500 ND(1987)  
P:FX5s  500 ND(1987) SPECIMEN ()  
           
P:FX6a  1.000 ND(1987)  
P:FX6s  1.000 ND(1987) SPECIMEN () .  
P:FX6s  1.000 ND(1987) SPECIMEN () .    
           
P:FX7a  5.000 ND(1987)  
P:FX7s  5.000 ND(1987) SPECIMEN () .  
P:FX7s  5.000 ND(1987) SPECIMEN () .    
           
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 1: Specialized Issues 12th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
03.04.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .